de Herinnering 2017

UITZICHT_de_Herinnering_2014_afbeelding_1_560x332px_def

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert crematorium UITZICHT in de periode voor 1 november de Herinnering. Met woord, beeld en muziek staan we even stil bij leven en afscheid nemen. We nemen u graag mee in de herinnering aan de overledenen, van wie in het voorbije jaar de crematie werd verzorgd in UITZICHT.

Omdat UITZICHT openstaat voor elke levensvisie, kunt u kiezen tussen drie herinneringsmomenten:

  • Op dinsdag 24 oktober 2017 is er om 19u00 een vrijzinnig-humanistische herdenking, met en door het Huis van de Mens Kortrijk.
  • Op woensdag 25 oktober 2017 vindt er om 19u00 een christelijke herdenking plaats, in samenwerking met Dekenij Kortrijk.
  • Op maandag 30 oktober 2017, eveneens om 19u00, verzorgen de onthaalmedewerkers van UITZICHT een open herinneringsmoment.

Na elk moment voorzien we nog ruim gelegenheid om wat na te praten in onze ontmoetingszaal Horizon.

De Herinnering gaat door in de aula van UITZICHT, Amb. Baertlaan 5 te Kortrijk.

Inschrijven

Om organisatorische redenen vragen we u om vooraf in te schrijven. We vernemen ook graag het aantal personen dat zal deelnemen aan de herdenking. Dit kan per mail naar deherinnering@crematoriumuitzicht.be of telefonisch op 056/28 29 30.

Begeleid bezoek

Wie graag kennis wil maken met de globale werking van het crematorium kan ook deelnemen aan een begeleid bezoek aan UITZICHT. De eerstvolgende rondleiding is voorzien op zaterdag 21 oktober 2017 om 16u00. U kan hiervoor intekenen per mail op info@crematoriumuitzicht.be, of telefonisch op 056/28.29.30.