de Herinnering 2019

UITZICHT_de_Herinnering_2014_afbeelding_1_560x332px_def

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert crematorium UITZICHT in de periode voor 1 november de Herinnering. Met woord, beeld en muziek staan we even stil bij leven en afscheid nemen. We nemen u graag mee in de herinnering aan de overledenen, van wie in het voorbije jaar de crematie werd verzorgd in UITZICHT.

Omdat UITZICHT openstaat voor elke levensvisie, kunt u kiezen tussen drie herinneringsmomenten:

  • Op maandag 21 oktober 2019 vindt er om 19u00 een christelijke herdenking plaats, met de gebedsvoorgangers van de Dekenij Kortrijk.
  • Op dinsdag 22 oktober 2019 is er om 19u00 een vrijzinnig-humanistische herdenking, met en door het Huis van de Mens Kortrijk.
  • Op woensdag 30 oktober 2019, eveneens om 19u00, richten de onthaalmedewerkers van UITZICHT een open herinneringsmoment in. “Schoonheid en troost” staan centraal in deze herdenking. Jessie De Caluwe verzorgt het woord; Hilde Van Laere de muziek.

Na elk moment voorzien we nog ruim gelegenheid om wat na te praten in onze ontmoetingszaal Horizon.

De Herinnering gaat door in de aula van UITZICHT, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk.

Inschrijven
Om organisatorische redenen vragen we u om vooraf in te schrijven. We vernemen ook graag het aantal personen dat zal deelnemen aan de herdenking. Dit kan per mail naar deherinnering@crematoriumuitzicht.be of telefonisch op 056/28 29 30.