TERUGBLIK OP HERFSTLEZING 2013

UITZICHT_Herfstlezing_banner

 
Afscheid nemen moet iedereen, ooit, op een keer. Soms zien we het aankomen, soms slaat het in als een bom. Hoe we hiermee omgaan is een andere zaak. We zien een evolutie van een ‘vast’ ritueel naar een meer individuele beleving. Want, terwijl we overledenen vroeger thuis opbaarden en rond de kerktoren begroeven, wordt het lichaam van een overledene nu meer en meer gebannen uit ons gezichtsveld. De dood wordt onzichtbaar gemaakt.
 
Hoe gaan we hiermee om? Eén op twee Vlamingen kiest nu al voor crematie. Zien we crematie als een technische activiteit die het best zo ver mogelijk van de samenleving wordt geweerd? Of hoort een crematorium, net als de dood, thuis, midden in het leven?
 
Welke plek verdient een gebouw waar afscheid en verdriet centraal staan? En hoe zorg je ervoor dat zo’n gebouw een echte ziel krijgt? Of met andere woorden: hoe zo’n gebouw, een deel van het leven wordt?

Een terugblik

Op vrijdag 25 oktober 2013 organiseerde UITZICHT voor de eerste maal de Herfstlezing. Dit was de start van een jaarlijks terugkerend samenkomst over de plaats van het leven en de dood in onze hedendaagse samenleving.

Vier bijzondere gasten

Voor de eerste editie waren bisschop Luc Van Looy en architect bOb Van Reeth onze bijzondere gasten.
Cultuurfilosoof Paul Cruysberghs (bege)leidde beide heren en ging de dialoog aan met het publiek.
Cellist Herwig Coryn bracht enkele fragmenten uit de cellosuites van Johan Sebastian Bach.

Een foto-impressie

Jaarlijkse cyclus

Deze Herfstlezing is de start van een jaarlijkse cyclus.
In de Herfstlezing (in het najaar) focussen we ons op een inhoudelijk thema.
In de Lenteontmoeting (in het voorjaar) staat kunst en cultuur centraal.