Asbestemming

Na een crematie wordt de as van de overledene in een urne aan de familie (of aan de uitvaartondernemer) gegeven. Voor de asbestemming krijgt de familie verschillende mogelijkheden.

Uitstrooien op een begraafplaats

De as van de overledene kan uitgestrooid worden op de strooiweide van de begraafplaats van de gemeente van de overledene. Dit kan ook op de landschapsbegraafplaats nabij het crematorium.
Als de familie het wenst kan een herdenkingsplaatje met de naam, de geboorte- en sterfdatum van de persoon opgehangen worden, op een monument in de onmiddellijke omgeving van de strooiweide.

Bijzetting in een columbarium

Een urne kan ook bijgezet worden in een herdenkingsmuur of –zuil (columbarium). Dit kan op de begraafplaats van de gemeente van de overledene of op de landschapsbegraafplaats nabij het crematorium. Na de bijzetting wordt de ruimte afgesloten met een wand in natuursteen of beton waarop de naam van de overledene wordt gezet, samen met de geboorte- en sterfdatum.

Begraven in een urnenveld

Een urnenveld is een plaats op de begraafplaats waar graven voor urnen aanwezig zijn. In een urnengraf kunnen één of meerdere urnen geplaatst worden. Een urnengraf sluit dicht aan bij de traditionele grafsteen, maar is kleiner. Een urnenveld laat het toe om de gedenkplaats een persoonlijke invulling te geven. Deze vorm van asbestemming kan op de begraafplaats van de gemeente van de overledene of op de landschapsbegraafplaats nabij het crematorium.

Uitstrooiing over zee

Bij een uitstrooiing wordt de as niet letterlijk over zee verstrooid maar wordt een, in water oplosbare, urne in het water gelaten. Na enige tijd lost de urne op en verspreidt de as van de overledene zich in de zee. Deze uitstrooiing kan zowel individueel als collectief.

Begraven in een urnenpark

Naast de landschapsbegraafplaats bevindt zich een glooiend grasveld. Op een deel van dit grasveld wenst UITZICHT, i.s.m. de stad Kortrijk, op termijn een ecologisch urnenpark te realiseren. De urnen die hier begraven worden, zijn gemaakt van afbreekbaar materiaal. Na verloop van tijd wordt de as van de overledene opgenomen in de natuur.

Een andere plaats

Men kan er ook voor kiezen om de as te bewaren, te begraven of uit te strooien op een plaats met een persoonlijke link naar de overledene. Deze keuze moet de overledene tijdens zijn leven in een laatste wilsbeschikking hebben verwoord. Indien zo’n document niet voorhanden is, wordt van de partner of de bloed- of aanverwanten (eerste graad) van de overledene een ondertekende verklaring gevraagd. Hierin wordt opgegeven wie de zorg zal opnemen voor de as en de plaats waar de as van de overledene wordt uitgestrooid, begraven of bewaard. Als de as wordt uitgestrooid of begraven op een plaats die geen eigendom was van de overledene, is een schriftelijke goedkeuring van de eigenaar vereist. Hoe dan ook mag dit nooit gebeuren op het openbaar domein.

Gedeelte van de as bewaren

Indien de familie dit wenst kan ze een symbolisch gedeelte van de as van de overledene bekomen. De as wordt in een eenvoudig glazen houdertje opgeborgen. Bij de uitvaartondernemer vindt u hiervoor ook speciale mini-urnen of assieraden.