Uitvaart

Crematorium UITZICHT zorgt voor een rustig kader waar mensen afscheid kunnen nemen van hun naasten. Iedereen kan bij ons terecht in een omgeving die open staat voor elke levensvisie. Voor de uitvaarten beschikt UITZICHT over twee afscheidsruimtes. De uitvaartplechtigheid vindt meestal plaats na de crematie in de aanwezigheid van de urne. Een plechtigheid kan gehouden worden voor de crematie. Twee uur na de ceremonie wordt de urne van de overledene aan de familie bezorgd. Na de uitvaart volgt de verstrooiing van de as, de bijzetting in een columbarium, het begraven van de as van de overledene op een urnenveld …

De afscheidsruimtes

Het onthaal

In afwachting van de aanvang van een uitvaartplechtigheid worden mensen ontvangen in de onthaalruimte.

 

 

De Aula

Met de Aula beschikt het crematorium over een ruimte waar plaats is voor 198 personen. Rechtstaand kunnen nog een 300-tal personen extra aanwezig zijn bij het afscheid. Bij de Aula hoort een familiekamer waar de familie even kan samenkomen voor het begin van de uitvaart. Indien de familie dit wenst, kan hier voor de dienst ook een begroeting plaatsvinden. Na de uitvaart kan de familie begroet worden in de condoleanceruimte.
De Aula beschikt over alle nodige audiovisuele middelen om de uitvaart een persoonlijke toets te geven.

De Salon

De Salon is een intiemere ruimte. Hier kunnen 45 à 50 mensen een plaats vinden. Bij de Salon hoort ook een familiekamer. In de condoleanceruimte kan de familie begroet worden na de uitvaart.
De Salon beschikt over alle nodige audiovisuele middelen om de uitvaart een persoonlijke toets te geven.

Het donatorium

Het donatorium is de plaats waar de kist van de overledene in de crematieoven wordt geschoven. Indien de familie dit wenst, kan ze met twee tot drie mensen aanwezig zijn bij het inbrengen van de kist in de crematieoven. De familie krijgt er de tijd om nog even afscheid te nemen van de overledene.

Ceremoniebegeleiding

Door medewerkers van UITZICHT

Crematorium UITZICHT is een plaats die openstaat voor elke levensvisie. Een ceremonie verloopt steeds zo veel mogelijk volgens de wensen van de overledene of de familie. Voor de begeleiding ervan staan de eigen uitvaartbegeleiders van UITZICHT ter beschikking. Zij gaan de ceremonie voor en zorgen voor een rustige en serene sfeer. Zij kunnen ook helpen bij de keuze van teksten, gedichten en muziek.

Door derden

Wie een ceremonie door derden wil laten begeleiden, hetzij op een rooms-katholieke, vrijzinnige of op een andere wijze, kan dit vanzelfsprekend ook. Meer info vindt u hier.