Geen categorie

Grondige check-up van ovenlijn 2

Nadat in de emissiemeetresultaten van eind juni 2017 bleek dat een kritische drempel was overschreden van een dioxinewaarde op ovenlijn 2, werd een controleprocedure opgestart conform de VLAREM-richtlijnen. Uit voorzorg hebben we deze ovenlijn tijdelijk buiten gebruik gesteld. Alle systemen werden versneld nagezien op de vitale punten: zuurstofregeling, nazicht goede staat van de filters, nazicht injectie van actief kool, cleaning van de rookgascircuits, afstelling branders.

We lieten ons daarbij begeleiden door verscheidene externe diensten: o.m. het milieubureau AnteaGroup, het engineeringteam van GEM-Matthews Int.. De Vlaamse Milieuinspectie volgde dit ook van nabij op.

De onderhoudsinspecties gaven aan dat een zuurstofsonde wegens verregaande corrosie aan vervanging toe was. Deze slijtage gaf immers aanleiding tot een onregelmatige verbranding.  Ook de automatische branderafstellingen werden verder verfijnd om een optimale, zuivere verbranding te bekomen.

De controlemeting door het milieulabo SGS op 7 en 10 juli 2017 toonde opnieuw geruststellende waarden aan. Alle meetresultaten liggen beduidend onder alle strengste grenswaarden. Hierna werd ovenlijn 2 opnieuw gecontroleerd opgestart.

De resultatentabel van de emissiemetingen vindt u op deze website, onder de rubriek “meer weten / milieu”.