Psilon

Psilon, de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, is een initiatief van 22 gemeenten uit die regio. De vereniging werd opgericht op 22 maart 2005 en neemt alle activiteiten inzake crematies van de 22 aangesloten gemeenten over. Crematorium UITZICHT is het eerste project van de organisatie.

De basisopdracht

Het doel van de samenwerkende gemeenten is om crematoriumdiensten aan te bieden binnen hun werkgebied. De statutaire doelstelling van Psilon luidt: “(…) het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het grondgebied van de deelnemende gemeenten.” De crematoriumvereniging vertrekt vanuit een spreidingsmodel van meerdere kleinschalige crematoria. Elk crematorium beschikt over een sfeervolle ruimte voor de uitvaartdienst. Er kan in familiale kring afscheid worden genomen. Crematorium UITZICHT is het eerste project van Psilon. Op termijn plannen we een tweede crematorium in Roeselare.

Werkgebied Zuid- en Midden-West-Vlaanderen

De deelnemende gemeenten situeren zich in Zuid- en Midden-West-Vlaanderen. De dienstverlening van Psilon richt zich bijgevolg in de eerste plaats tot de mensen van deze regio’s. Maar mensen uit andere regio’s kunnen zeker ook van onze dienstverlening gebruik maken.
Het zuiden van West-Vlaanderen liep op vlak van crematies lange tijd wat achterop in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde. In de voorbije jaren is een duidelijke inhaalbeweging gebeurd. Het aantal crematies in de regio’s Ieper, Kortrijk, Roeselare en Tielt kende de voorbije 7 jaar bijna een verdubbeling (van 1.751 crematies in 2001 naar 3.262 in 2010). Bij ongeveer vier op tien van de overlijdens wordt gekozen voor crematie.

Het bestuur van Psilon

Elke aangesloten gemeente heeft een vertegenwoordiger in Psilon. De raad van bestuur is het belangrijkste beslissingsorgaan. Daarin zijn alle gemeentebesturen rechtstreeks vertegenwoordigd.
Het directiecomité staat in voor de dagelijkse werking en de opvolging van de activiteiten. Ze bereidt de vergaderingen van de raad van bestuur voor en staat in voor de uitvoering van de genomen beslissingen. De raad van bestuur wordt samengesteld voor de duur van 6 jaar en wordt opnieuw samengesteld na elke gemeenteraadsverkiezing.

Samenstelling Raad van Bestuur