Psilon

Psilon, de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, is een initiatief van 22 gemeenten uit die regio. De vereniging werd opgericht op 22 maart 2005 en neemt alle activiteiten inzake crematies van de 22 aangesloten gemeenten over.

De basisopdracht

Het doel van de samenwerkende gemeenten is om crematoriumdiensten aan te bieden binnen hun werkgebied. De statutaire doelstelling van Psilon luidt: “(…) het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het grondgebied van de deelnemende gemeenten.” De crematoriumvereniging vertrekt vanuit een spreidingsmodel van meerdere kleinschalige crematoria. Elk crematorium beschikt over een sfeervolle ruimte voor de uitvaartdienst. Er kan in familiale kring afscheid worden genomen. Crematorium UITZICHT is het eerste project van Psilon.

Het bestuur van Psilon

Binnen de intergemeentelijke vereniging Psilon zijn de 22 vennoten-gemeenten aan zet. Op de algemene vergadering, waarop alle gemeenten vertegenwoordigd zijn, worden de grote lijnen uitgezet doorheen een jaarprogramma en een begroting. Halfjaarlijks houdt deze algemene vergadering de vinger aan de pols.

Een raad van bestuur staat in voor de dagelijkse werking en de opvolging van de activiteiten en projecten. Sinds 2019 telt deze raad van bestuur 9 effectieve leden en 1 raadgevend lid. Al deze bestuurders zijn afgevaardigd vanuit de gemeentebesturen. De raad van bestuur wordt aangesteld voor de duur van 6 jaar.

Samenstelling Raad van Bestuur