Wetgeving

Het Vlaams Gewest is bevoegd voor begraafplaatsen, lijkbezorging en crematoria. Sinds 16 januari 2004 is een nieuw decreet van kracht dat de federale wetgeving vervangt. De omzendbrief van maart 2006 verduidelijkt één en ander.

Het volledig overzicht van wetgeving rond begraafplaatsen en crematoria is terug te vinden op de website van de Vlaamse overheid.
Website Vlaamse overheid, rubriek begraafplaatsen en crematoria