Wilsbeschikking

In een laatste wilsbeschikking kan iemand vastleggen of hij/zij wenst gecremeerd of begraven te worden. Kiest men voor een crematie, dan kan men ook aangeven wat er met de as moet gebeuren. Men kan ook aangeven op welke manier de uitvaart moet georganiseerd worden en welke rituelen hierbij moeten gerespecteerd worden.
De wilsbeschikking moet worden afgegeven bij de dienst burgerlijke stand of bevolking van de gemeente. De verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister. Zo kan de gemeente bij elke aangifte van een overlijden de laatste wilsbeschikking controleren en nagaan of de wensen van de overledene worden gerespecteerd. De laatste wilsbeschikking kan door de betrokken persoon steeds aangepast worden door het indienen van een nieuwe aangifte bij het gemeentebestuur.