Milieutechnisch logboek

Grondige check-up van ovenlijn 2

Nadat in de emissiemeetresultaten van eind juni 2017 bleek dat een kritische drempel was overschreden van een dioxinewaarde op ovenlijn 2, werd een controleprocedure opgestart conform de VLAREM-richtlijnen. Uit voorzorg hebben we deze ovenlijn tijdelijk buiten gebruik gesteld. Alle systemen werden versneld nagezien op de vitale punten: zuurstofregeling, nazicht goede staat van de filters, nazicht injectie van actief kool, cleaning van de rookgascircuits, afstelling branders.

We lieten ons daarbij begeleiden door verscheidene externe diensten: o.m. het milieubureau AnteaGroup, het engineeringteam van GEM-Matthews Int.. De Vlaamse Milieuinspectie volgde dit ook van nabij op.

De onderhoudsinspecties gaven aan dat een zuurstofsonde wegens verregaande corrosie aan vervanging toe was. Deze slijtage gaf immers aanleiding tot een onregelmatige verbranding.  Ook de automatische branderafstellingen werden verder verfijnd om een optimale, zuivere verbranding te bekomen.

De controlemeting door het milieulabo SGS op 7 en 10 juli 2017 toonde opnieuw geruststellende waarden aan. Alle meetresultaten liggen beduidend onder alle strengste grenswaarden. Hierna werd ovenlijn 2 opnieuw gecontroleerd opgestart.

De resultatentabel van de emissiemetingen vindt u op deze website, onder de rubriek “meer weten / milieu”.

Draadloze bediening invoerwagen

GEM-Matthews installeert een bluetooth-module waarmee de invoerwagen draadloos kan functioneren. Deze toepassing vereenvoudigt de commando en sturing van de opstartprocedures van de crematieovens en van de invoer van de kist in de ovens.

onderhoudsrevisie oveninstallaties

Een team onderhoudstechnici van GEM-Matthews komt deze week langs voor een basisonderhoudsrevisie van de volledige oveninstallaties.

nieuw type zuurstofsonde (oven 1)

De zuurstofsondes zijn belangrijke instrumenten voor het optimaal regelen van de zuurstofbalans in de verbrandingskamer. Deze zuurstofsondes zijn sterk aan erosie onderhevig, door het frequente contact met rookgassen van meer dan 1000°C.
Vandaag wordt een nieuw type zuurstofsonde geïnstalleerd, met een verwachte levensduur van meerdere jaren.

herstelling ovenvloer (oven 2)

Bij de afkoeling van oven 2, naar aanleiding van de industriële cleaning van de rookgaskanalen, bleek een deel van de vuurvaste bemetseling los te komen. Dit heeft alles te maken met de grote zettingen door het temperatuurverschil bij afkoeling.
De firma SAF-Nord, gespecialiseerd in vuurvaste bemetseling, vernieuwt de ovenvloer en de beschadigde bemetseling.