Milieutechnisch logboek

installatie takellift

Als hulpmiddel bij het uitladen en verplaatsen van de lijkkisten wordt een takellift geïnstalleerd boven de technische ingang. Dit moet het mogelijk maken om op een veilige en ergonomische wijze de lijkkisten over te plaatsen op onze rolkarren.
Deze takellift kan ook gebruikt worden bij het tillen van zware voorwerpen, zoals bijvoorbeeld vaten met vliegassen van de filterinstallaties.

uitbreiding werkplatform schouwen

Het bedrijf Vuylsteke Metaalwerken installeert een uitbreiding van het werkplatform bij de schouwen. Van op dit werkplatform worden de regelmatige emissiemetingen uitgevoerd. Een uitbreiding was noodzakelijk om een bijkomend meetpunt te kunnen bereiken, om aldus te beantwoorden aan de nieuwste richtlijnen voor de emissiemetingen.

technische controles noodverlichting

Het erkend controleagentschap BTV voert het nazicht uit van de noodverlichting en de laagspanningsinstallaties. Alles is OK bevonden.

indiensttreding nieuwe technisch operator

Vandaag treedt met Glenn Delaire een nieuwe technisch medewerker in dienst. Hierdoor wordt het technisch team versterkt naar drie personen. Deze versterking is nodig in het licht van het verder toenemend aantal crematies, maar ook in het licht van de verdere uitbreiding van de vele onderhoudstaken die we zelf in handen nemen.

test noodgenerator

Op regelmatig tijden wordt de noodgroep getest. Deze generator moet de elektriciteitsvoorziening garanderen bij een onvoorziene spanningsuitval. Vandaag wordt – buiten de tijdstippen van een uitvaartdienst – zo’n spanningsuitval getest.