Nieuws

03/08/2020 – Vacature voor een technisch medewerker 

Het crematorium UITZICHT is op zoek naar een technisch medewerker.
Klik hier voor meer informatie

07/03/2019 – Vacature voor een technisch medewerker 

Het crematorium UITZICHT is op zoek naar een technisch medewerker.
Klik hier voor meer informatie

07/10/2016 – Vacature voor een extra technisch medewerker 

Het crematorium UITZICHT is op zoek naar een extra technisch medewerker (m/v) in voltijds dienstverband.
Klik hier voor meer informatie

13/07/2015 – UITZICHT werft twee nieuwe medewerkers aan

Crematorium UITZICHT wenst in het kader van de optimalisatie van haar dienstverlening een onthaalmedewerk(st)er en een administratief-financieël medewerk(st)er aan te werven.
Klik hier voor meer informatie.

04/05/2015 – Vacature voor een technisch medewerker

Het crematorium UITZICHT is op zoek naar een technisch medewerker (m/v) voor een voltijdse contractuele functie – graad C1-C3.
Klik hier voor meer informatie.

28/01/2015 – Oprichting vereniging Vlaamse openbare crematoria

Zes openbare crematoriumverenigingen uit Vlaanderen en Brussel hebben vandaag hun samenwerking gebundeld in een vzw-structuur. Deze vzw moet bijdragen tot gemeenschappelijke ondersteuning en gezamenlijke projecten, zowel op technisch, financieel als organisatorisch vlak. Kurt Vanryckeghem, voorzitter van Psilon, werd aangeduid als voorzitter voor deze nieuwe vzw. Ondervoorzitter is Kris Coenegrachts, directeur van het crematorium Westlede.

25/09/2014 – de Herinnering 

Elk jaar, rond 1 november, organiseert crematorium UITZICHT ‘de Herinnering’. Met woorden, muziek, theater,… staan we even stil bij leven, afscheid nemen en herinnering.

Voor families die het voorbije jaar een naaste verloren, organiseert UITZICHT twee herinneringsmomenten. Op woensdag 29 oktober om 18u30 vindt een christelijke herdenking plaats i.s.m. Dekenij Kortrijk. Op donderdag 30 oktober komen we samen om 19u00 voor een vrijzinnig-humanistische herdenking. Die organiseren we samen met huisvandeMens.

Daarnaast ontvangen we op vrijdag 31 oktober om 19u00 acteur Kurt Defrancq met de ontroerende theatermonoloog ‘De buitenkant van Meneer Jules’, een verhaal over liefde en afscheid gebaseerd op de gelijknamige ingetogen novelle van Diane Broeckhoven.

In de marge van de Herinnering gaan enkel dagen later twee lezingen door. Op 12 november geeft Philippe Vandevorst een lezing over ‘Anders omgaan met sterven’. En op 19 november komt André Van Nieuwkerke naar UITZICHT voor de lezing ‘Rond levenseinde, palliatieve zorg en wilsbeschikking.’ Beide lezingen starten om 19u30 en worden georganiseerd door Vormingplus MZW.

Klik hier voor meer info en inschrijven.

04/10/2013 – UITZICHT werft extra medewerker aan

Crematorium UITZICHT werft een extra medewerker aan om haar dienstverlening nog te verbeteren. Hij/zij wordt ingezet voor zowel onthaal- als ceremoniebegeleiding en (occasionele) technische assistentie bij de crematies.
Meer informatie over deze vacature vind je op www.ccselect.be/vacatures.

16/07/2013 – Crematorium krijgt nieuwe milieuvergunning

Vandaag liet Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege ons weten dat Psilon een nieuwe milieuvergunning krijgt voor de exploitatie van crematorium UITZICHT.
U kan het persbericht van de minister, met extra verduidelijking van haar beslissing, hier nalezen.

11/04/2013 – Meetresultaten rookgassen ruim onder opgelegde norm

Jaarlijks vinden verschillende rookgasmetingen plaats in de schouw van het crematorium. Dit is zo bepaald in de milieuvergunning. Op 28 februari en 4 maart 2013 voerde Tauw, een onafhankelijk milieuadviesbureau, opnieuw metingen uit. Gisteren ontvingen we de resultaten. Net zoals bij de vorige 14 metingen, liggen alle resultaten ruim onder de opgelegde normen. In de rubriek ‘Milieu’ vindt u een overzicht van alle metingen sinds de opstart van dienstverlening in het crematorium.

07/02/2013 – Nieuwsflash voor buurtbewoners

Psilon, de intergemeentelijke vereniging die crematorium UITZICHT uitbaat, voert sinds jaren een open communicatie met de buurtbewoners van het crematorium. De voorbije dagen werd een nieuwe editie van de Nieuwsflash gebust. U kan de nieuwsflash hier nalezen.

31/01/2013 – Bouwwerken aan onthaalgebouw van start

Het was even wachten, maar de bouwwerken aan het onthaalgebouw van crematorium UITZICHT zijn enkele weken geleden gestart. In dit gebouw, op wandelafstand van het crematorium, wordt aan families de mogelijkheid geboden om een koffietafel te voorzien na een uitvaart.
Als de weergoden ons de komende maanden goed gezind zijn, kan het onthaalgebouw eind 2013 in gebruik worden genomen.

08/10/2012 – Open huis op 1 en 2 november 2012

Op donderdag 1 en vrijdag 2 november 2012 staan de deuren van UITZICHT open van 10u00 tot 17u00 voor ieder die even de stilte en de rust wil opzoeken.

05/10/2012 – Herdenking op woensdag 31/10/2012

In het voorbije jaar verzorgde crematorium UITZICHT het afscheid van heel wat mensen. Op woensdag 31 oktober 2012 organiseert UITZICHT om 19u00 een herdenking in de aula van het crematorium. Met woord en muziek wordt even stil gestaan bij leven en afscheid nemen. Annick Vansevenant (poëzie) zoekt de juiste woorden. Lieve Maertens (mezzo-sopraan) en Dimos De Beun (klavecimbel) vullen die aan.

Wenst u aanwezig te zijn op deze herdenking? Omwille van praktische redenen krijgen we graag bevestiging via Elsje.Harinck@crematoriumuitzicht.be of 056 28 29 30.

17/09/2012 – crematorium UITZICHT krijgt ‘Prijs Bouwmeester 2012’

Op vrijdag 14 september 2012 hebben De Vlaamse Bouwmeester Peter Swinnen en minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois de laureaten van de Prijs Bouwmeester 2012 bekendgemaakt. De prijs bekroont jaarlijks publieke en semi-publieke bouwheren voor kwalitatieve bouwprojecten. In de categorie ‘Kunst in opdracht’ ging de prijs naar UITZICHT voor het kunstwerk ‘Looking at Silence’ van Pedro Cabrita Reis.

Het kunstwerk op het voorplein van het crematorium bestaat uit een imposante ‘gedachtenismuur’. Deze bakstenen muur werd ter plaatse bewerkt en gesculpteerd. De kunstenaar beoogde met opzet geen religieuze symboliek maar wil met de ‘muur tegen muur’ veeleer een reflectiekader weergeven, die iedere levensbeschouwing kan aanspreken. Een internationale jury bekroonde deze kunstcreatie uit 22 ingediende projecten omwille van de eenvoud én de gelaagdheid van het werk van Pedro Cabrita Reis. “Het creëert een interessante spanning met de architectuur en met de onthaalfunctie van het crematorium,” aldus de jury.

Als laureaat mag UITZICHT het label ‘Prijs Bouwmeester 2012’ gebruiken als keurmerk.

22/06/2012 – Nieuwe stedenbouwkundige vergunning voor crematorium

Vorige week ontvingen we de bevestiging over de bouwvergunning van het crematorium. Nadat de Raad van State eerder deze vergunning had ingetrokken, omwille van een vermeende vormfout in de ruimtelijke planning van 1994, heeft de Vlaamse overheid nu een gunstige beslissing genomen. De stedenbouwkundige ambtenaar benadrukt dat het crematorium in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening en zich met de architectuur van het gebouw mooi inpast in de omgeving. “Door de sobere architectuur met groendaken en landschappelijke integratie is het gebouw maximaal in de omgeving geïntegreerd. De nieuwe stedelijke begraafplaats met de aansluitende landschapstuin van het crematorium draagt bij tot het serene karakter van de site.”

Wij rekenen er alvast op dat met de nieuwe vergunning de lange juridische impasse eindigt, en we zijn vooral opgelucht wat wij – ondanks het juridische getouwtrek – onze dienstverlening steeds in een serene sfeer hebben kunnen organiseren.

Het persbericht van de Vlaamse overheid vindt u hier.

05/04/2012 – UITZICHT maakt doelstellingen waar

Vandaag is crematorium UITZICHT ruim vijf maanden actief en staat de werking volledig op punt. Ondertussen vonden al meer dan duizend crematies plaats. UITZICHT beantwoordt duidelijk aan een behoefte van nabestaanden uit de ruime Zuid-West-Vlaamse regio, die hun overleden naaste wensen te cremeren. Families doen dit natuurlijk liefst zo dicht mogelijk bij huis.

Het crematorium biedt ook alle mogelijke voorzieningen voor de organisatie van een persoonlijke uitvaartdienst. Zowat 1 op 5 crematies gaat gepaard met een afscheidsdienst in UITZICHT. De medewerkers hechten veel belang aan een persoonlijke voorbereiding van elk afscheidsmoment. Samen met de families wordt telkens gezorgd voor een sereen en persoonlijk afscheid.

02/04/2012 – Crematorium krijgt goed milieurapport

Zoals voorzien in de milieuvergunning voor ons crematorium, werden de voorbije maanden verschillende metingen van de rookgassen uitgevoerd door een onafhankelijk milieuanalyselabo. Acht meetresultaten zijn ondertussen gekend. UITZICHT kreeg telkens een goed rapport. Door gebruik te maken van de best beschikbare technieken, beantwoordt dit crematorium ruim aan de strenge milieunormen. De resultaten van de metingen vindt u hier.

12/03/2012 – Nieuwsflash voor buurtbewoners

Psilon, de vereniging die crematorium UITZICHT uitbaat, heeft de voorbije jaren intensief gecommuniceerd met de buurtbewoners van het crematorium. De voorbije dagen werd een nieuwe editie van de nieuwsflash gebust. U kan de nieuwsflash hier vinden.